Pages

Wednesday, 19 October 2011

Kaum di Malaysia

Kaum-kaum di Malaysia               Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum, semua kaum di Malaysia dapat hidup dalam keadaan yang harmoni walaupun berbeza kaum. Antara tiga kaumutama di Malaysia ialah orang Melayu, orang Cina dan orang India. Selain itu, juga terdapat sebilangan kaum-kaum lain seperti orang Iban, orang Kaddazan, orang Penan, prang Belanau dan lain-lain lagi. Di tanah air Malaysia terdapat kira-kira 80 etnik, ini merupakan satu keunikan Malaysia, kerana semua rakyat boleh hidup dengan aman dan damai di bawah satu bumbung walaupun terdiri daripada kaum yang berlainan.
 


 
Penggunaan Bahasa
Walaupun Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, setiap kaum mempunyai bahasa ibunda sendiri. namun begitu, semua kaum masih dapat berkamunikasi anatara satu sama lain kerana bahasa rasmi Malaysia ialah Bahasa Malaysia (Bahasa Melayu). Semua kaum dapat berkomunikasi dengan penggunaan Bahasa Malysia, Bahasa Malaysia merupakan sebuah jambatan komunikasi kepada semua kaum di Malaysia. 

 
Agama
walaupun agama rasmi Malaysia ialah agama Islam, tetapi rakyat Malaysia bebas dalam menganuti agama lain seperti agama Buddha, agama Hindu dan agama Kristain.

 

0 comments:

:a: :b: :c: :d: :e: :f: :g: :h: :i: :j: :k: :l: :m: :n:

Post a Comment