Pages

Sunday, 11 December 2011

Latihan - Kemerdekaan Malaysia

Latihan
View more documents from guathoon

Friday, 9 December 2011

Latihan Tubi- Kegiatan Ekonomi

Kepentingan Kegiatan ekonomi

A) Jawab semua soalan di bawah.

1. Apakah kepentingan kegiatan ekonomi kepada sesebuah negara? 

   a) _________________________________________________ 

   b)_________________________________________________ 

   c)__________________________________________________ 

   d)__________________________________________________ 

2. Senaraikan bidang atau kegiatan ekonomi yang terdapat di Malaysia.

   a) __________________________________________________ 

   b)__________________________________________________ 

   c)__________________________________________________ 

   d)__________________________________________________ 

   e)__________________________________________________ 

   f)__________________________________________________ 

3. Bidang pekerjaan boleh dibahagikan kepada dua sektor iaitu:

   a) __________________________________________________

   b)__________________________________________________ 

4. Berikan maksud bidang pekerjaan dalam sektor awam dan berikan contoh pekerjaannya.
   
    __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 

5.   Berikan maksud bidang pekerjaan dalam sektor swasta dan berikan contoh pekerjaannya.

    __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 
   
    __________________________________________________ 


Namakan kegiatan ekonomi dan senaraikan peluang pekerjaan yang disediakan bagi setiap gambar yang diberikan di bawah.

Thursday, 8 December 2011

Latihan Tubi - Kegiatan Ekonomi dan Lokasi

Latihan Tubi
A) Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.
 1. Industri membuat _________________ di Tanjung Malim, Perak dan Shah alam, Selangor.
 2. Industri membuat _________________ dan _________________ di Trengganu.
 3. Industri membuat badan ______________ di Rawang, Selangor.
 4. Industri membuat _______________ di Sibu, Sarawak.
besi     kapal     kereta     monorel     keluli
B) Industri ringan melibatkan proses membuat barangan pengguna. Berikan contoh industri ringan yang kamu tahu.
Contoh Industri Ringan
 • __________________________
 • __________________________
 • __________________________
 • __________________________
 • __________________________
C) Industri desa diusahakan di desa atau kampung dan dijalankan secara kecil-kecilan. Berikan contoh industri desa yang kamu tahu.
Industri Desa
 • _________________________
 • _________________________
 • _________________________
 • _________________________
 • _________________________

Wednesday, 7 December 2011

Latihan - sumber tenaga alternatif

 Tuliskan jawapan yang betul di ruang yang disediakan.
 1.   Diperoleh daripada pereputan sisa hasil pertanian seperti sekam padi, hampas padi, hampas tebu, dan najis haiwan.
          ____________________________
    2.   Tenaga diperoleh setelah turbin digerakkan oleh damparan 
          dan lurutan ombak. 

          ____________________________    
    3.   Tenaga diperoleh daripada pancaran matahari. 

          ____________________________
    4.   Tenaga diperoleh setelah tiupan angin menggerakkan kincir
          angin. 

          ____________________________
    5.   Tenaga diperoleh daripada uranium dan plutonium. 

          ____________________________
    6.   Tenaga diperoleh dari air sungai yang diempang. Pelepasan 
          air dari empangan menggerakkan turbin untuk menghasilkan 
          tenaga.

         ____________________________

tenaga angin      tenaga solar      tenaga hidroelektrik
tenaga biomas      tenaga ombak      tenaga nuklear

Implikasi Kegiatan Ekonomi - Pencemaran

Pencemaran

kegiatan ekonomi mendapatkan sumber boleh menjejaskan kualiti udara dan air

Pencemaran udara berlaku akibat aktiviti penebangan dan pembakaran sisa kayu dikawasan hutan yang menyebabkan udara berjerubu.


                                                                   Pencamaran Udara


Pencemaran Air

Pencemaran laut berlaku akibat aktiviti mencari gali petroleum dan gas asli atau tumpahan minyat.
Implikasi Kegiatan Ekonomi - Perubahan Landskap

Perubahan Landskap Akibat Kegiatan
 • perubahan landskap berlaku akibat daripada kegiatan daripada perlombongan, pembalakan dan pembinaan empangan kuasa hidro elektrik.
 • kegiatan perlombongan biji timah dan kuprum yang menyebabkan wujudnya kolam-kolam lombong yang besar dan timbunan pasir.


Tanjong Tualang - Lombong biji timah kapal korek

Taman Tasik Taiping - bekas kolam lombong biji timah

The Mines Wonderland - bekas lombong biji timah 

 
 • kegiatan mendapatkan sumber petroleum dan gas asli menyebabkan kawasan sekitar pinggir laut dipenuhi oleh rangkaian pain dan tangki-tangki.
 • kegiatan pembalakan mengakitbatkan kawasan tersebut menjadi tandus dan gersang.


Akibat pembalakkan menjadikan tanah tandus

 • kegiatan perlombongan dan pembalakkan menyebabkan permukaan bumi terdedah. 
 • pembinaan empangan kuasa hidro-elektrik menyebabkan pembentukan tasik yang menggelamkan kawasan yang terlibat. 

  Pembinaan empangan telah menyebabkan hutan tenggelam ke dalam air
  Berikut adalah pokok-pokok yang tenggelam ke dalam air

 

Sumbangan Kegiatan Ekonomi

A) Sumber Pendapatan Negara
 • Pertanian ( kelapa sawit dan getah)
 • Perhutanan (kayu balak, papan lapis, perabot, kertas, kayu gergaji)
 • Perlombongan (petroleum, gas asli, biji timah)
 • Perindustrian (elektronik, tekstil)
 • Perkhidmatan (bank, perniagaan)
 • Pelancongan (perhotelan, pengankutan)
B) Peluang Pekerjaan
 • Sektor pertanian
 • Sektor perlombongan
 • Sektor pelancongan
 • Sektor perindustrian
C) Pembangunan
 • Pembangunan kawasan (industri desa dan kraf tangan)
 • Infrastruktur yang baik
 • Pembangunan sumber manusia (pekerja mahir dan separuh mahir)
Faktor-faktor yang menggalakkan pembangunan ekonomi
 • dasar kerajaan
 • bahan yang mudah diperoleh
 • kemudahan pengangkutan
 • bahan api dan kuasa
 • lokasi
 • modal
 • tenaga kerja
 • pasaran yang baik

Sunday, 4 December 2011

Kegiatan Ekonomi dan LokasiFaktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di negara kita

 1. Pelbagai bentuk muka bumi yang sesuai.
 2. Iklim yang sesuai.
 3. Pelbagai jenis tanih yang sesuai.
 4. Kaya dengan sumber/ bahan mentah.
 5. Kemudahan infrastruktur.
 6. Pasaran yang luas.
 7. Banyak buruh yang berpendidikan dan berkemahiran serta produktif .

Thursday, 1 December 2011

Langkah Penggunaan Sumber Secara Optimun

Sumber Semula Jadi

A) Hasil Hutan 
Hutan Hujan TropikaHutan Pantai

 Hutan Paya
 Hutan Gunung
B) Sumber Mineral
 Petroleum dan gasEmas 
Tembaga


Batu Kapur
  Arang BatuC) Hasil Laut
Ikan

Sotong
Ketam
Udang