Pages

Wednesday, 7 December 2011

Sumbangan Kegiatan Ekonomi

A) Sumber Pendapatan Negara
 • Pertanian ( kelapa sawit dan getah)
 • Perhutanan (kayu balak, papan lapis, perabot, kertas, kayu gergaji)
 • Perlombongan (petroleum, gas asli, biji timah)
 • Perindustrian (elektronik, tekstil)
 • Perkhidmatan (bank, perniagaan)
 • Pelancongan (perhotelan, pengankutan)
B) Peluang Pekerjaan
 • Sektor pertanian
 • Sektor perlombongan
 • Sektor pelancongan
 • Sektor perindustrian
C) Pembangunan
 • Pembangunan kawasan (industri desa dan kraf tangan)
 • Infrastruktur yang baik
 • Pembangunan sumber manusia (pekerja mahir dan separuh mahir)
Faktor-faktor yang menggalakkan pembangunan ekonomi
 • dasar kerajaan
 • bahan yang mudah diperoleh
 • kemudahan pengangkutan
 • bahan api dan kuasa
 • lokasi
 • modal
 • tenaga kerja
 • pasaran yang baik

0 comments:

:a: :b: :c: :d: :e: :f: :g: :h: :i: :j: :k: :l: :m: :n:

Post a Comment