Pages

Wednesday, 7 December 2011

Latihan - sumber tenaga alternatif

 Tuliskan jawapan yang betul di ruang yang disediakan.
  1.   Diperoleh daripada pereputan sisa hasil pertanian seperti sekam padi, hampas padi, hampas tebu, dan najis haiwan.
          ____________________________
    2.   Tenaga diperoleh setelah turbin digerakkan oleh damparan 
          dan lurutan ombak. 

          ____________________________    
    3.   Tenaga diperoleh daripada pancaran matahari. 

          ____________________________
    4.   Tenaga diperoleh setelah tiupan angin menggerakkan kincir
          angin. 

          ____________________________
    5.   Tenaga diperoleh daripada uranium dan plutonium. 

          ____________________________
    6.   Tenaga diperoleh dari air sungai yang diempang. Pelepasan 
          air dari empangan menggerakkan turbin untuk menghasilkan 
          tenaga.

         ____________________________

tenaga angin      tenaga solar      tenaga hidroelektrik
tenaga biomas      tenaga ombak      tenaga nuklear

0 comments:

:a: :b: :c: :d: :e: :f: :g: :h: :i: :j: :k: :l: :m: :n:

Post a Comment