Pages

Friday, 9 December 2011

Kepentingan Kegiatan ekonomi

A) Jawab semua soalan di bawah.

1. Apakah kepentingan kegiatan ekonomi kepada sesebuah negara? 

   a) _________________________________________________ 

   b)_________________________________________________ 

   c)__________________________________________________ 

   d)__________________________________________________ 

2. Senaraikan bidang atau kegiatan ekonomi yang terdapat di Malaysia.

   a) __________________________________________________ 

   b)__________________________________________________ 

   c)__________________________________________________ 

   d)__________________________________________________ 

   e)__________________________________________________ 

   f)__________________________________________________ 

3. Bidang pekerjaan boleh dibahagikan kepada dua sektor iaitu:

   a) __________________________________________________

   b)__________________________________________________ 

4. Berikan maksud bidang pekerjaan dalam sektor awam dan berikan contoh pekerjaannya.
   
    __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 

5.   Berikan maksud bidang pekerjaan dalam sektor swasta dan berikan contoh pekerjaannya.

    __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 
   
    __________________________________________________ 


Namakan kegiatan ekonomi dan senaraikan peluang pekerjaan yang disediakan bagi setiap gambar yang diberikan di bawah.

0 comments:

:a: :b: :c: :d: :e: :f: :g: :h: :i: :j: :k: :l: :m: :n:

Post a Comment